Friluftsgudstjänst

Sammanlyst midsommardagsgudstjänst med Oscars församling.
Friluftsgudstjänst i Gustav Adolfsparken.
Vid regn, inne i kyrkan.