Högmässa

Andra söndagen efter trefaldighet – Kallelsen till Guds rike
Sven Milltoft, präst
Ulf Norberg, organist
Bragenes kirkes ungdomskör från Drammen, Norge, medverkar.