Högmässa

Tredje söndagen i påsktiden – Den gode herden
Sofia Bergström, präst
Sven Milltoft, präst
Hedvig Eleonora Ungdomskör
Natalia Edvall, dirigent
Johannes Skoog, organist