Första söndagen i fastan. Prövningens stund. Ida Mohlin, predikant. Adelie Molander, celebrant. Barnkören och Chorus Reginae sjunger. Dirigent Ulrika Mjörndal. Ulf Norberg, organist.