Högmässa

Nionde söndagen efter trefaldighet – Goda förvaltare

Yvonne Hallin, präst
Ulf Norberg, organist