Lunchmässa

Inne i Andreaskapellet i Hedvig Eleonora kyrka, med kyrkoherde Sven Milltoft.