Kristina Ramberg Gustafsson, stiftelsehandläggare och samordnare

Jag är socionom, diakonvigdes 1998 och har arbetat i många år som församlingsdiakon. De senaste sju åren har jag arbetat som kurator inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Region Stockholm.

Sedan 1 februari 2021 är jag stiftelsehandläggare och samordnare för Hedvig Eleonoras och Oscars församlingars gemensamma stiftelseexpedition.

 

Kontakta mig