Kristina Ramberg, stiftelsehandläggare och samordnare

Jag är socionom, diakon och leg. hälso- och sjukvårdskurator. 

Här i församlingen arbetar jag som stiftelsehandläggare och samordnare för stiftelseexpeditionen, som är gemensam för Hedvig Eleonora församling och Oscars församling. 

 

 

Kontakta mig