Matilda Forssmed, Stiftelsehandläggare

Jag är utbildad socionom sedan 1999 och har arbetat i många år inom socialtjänsten med barn och ungdomar. De senaste 10 åren inom jourhemsvården i Sollentuna kommun. Jag är Marte Meo-terapeut vilket är en samspelsbehandling för föräldrar och barn som behöver hjälp i sin relation. Jag har stortrivts med detta arbete i många år men kände att det var dags att prova något nytt.

Jag jobbar sedan augusti 2020 som Stiftelsehandläggare på 50 procent här i Hedvig Eleonora församling. Det är min första tjänst inom Svenska kyrkan och det känns spännande och givande att få vara här.

Kontakta mig