Ulf Norberg, körledare & organist

Jag är född i Sollefteå 1977 och uppvuxen i Ångermanland. Direkt efter grundskolan började jag studera kyrkomusik och jag tog min kantorsexamen som 18-åring. Därefter följde högskolestudier vid musikhögskolan i Göteborg och vid Kungl. Musikhögskolan här i Stockholm. Jag studerade orgelspel i Hedvig Eleonora för kyrkans förre organist, professor Torvald Torén, och tog min orgelsolistexamen 2001. Jag arbetade som organist i Göteborg och som körledare för Chalmers sångkör innan jag tillträdde min tjänst i Hedvig Eleonora församling 2007. Jag brinner för improvisation och liturgiskt orgelspel och undervisade i dessa ämnen vid kantorsutbildningarna i Mellansel från 1999 till 2002.

Nu är jag lärare på Ersta-Sköndal högskola som ligger strax utanför Stockholm. Här i Hedvig Eleonora församling spelar jag på vår fantastiska orgel vid gudstjänster, dop, vigslar samt vid konserter. Jag håller i lunchmusikverksamheten och sommarkonserterna. Jag har ägnat mycket tid åt att göra en bred repertoar tillgänglig för orgeln. Detta har resulterat i tre skivinspelningar gjorda i vår kyrka med musik av framför allt Mozart och Grieg.

Kontakta mig