En skrivargrupp för dig som vill börja skriva om ditt liv!

Nu startar Hedvig återigen upp Beth Meurlings populära skrivargrupp: ”Skriv ditt liv”. Vi träffas fyra gånger under våren tillsammans med skrivcoachen och författaren Beth Meurling. Tillsammans utforskar vi vår historia och hur vi kan gå till väga när vi vill skriva om våra minnen och livsberättelser. Kursen är kostnadsfri.

Gruppen kommer ses vid fyra tillfällen på torsdagar:

22 feb kl 13-14.30

14 mars kl 13-14.30

18 april kl 13 – 14.30

16 maj kl 13 – 14.30

Anmäl dig via mail till sofia.bergstrom@svenskakyrkan.se