Ann Edholm ”Störst av allt” 
24 mars – 28 april 2024
i Hedvig Eleonora kyrka

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den bruskar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den… och störst av dem är kärleken. 1 Kor 13:4-7, 13.

Ovanför altaret hänger målningen med de knappt skönjbara tumavtrycken som smetade i blod. På ambon framför altaret ligger dess ”tvilling”, den slutna boken, skriften, bilden, ikonen. Bägge flankeras av den stora målningen Nacht-und-Nacht, mörk och svärtad, respektive Aska/Asche, bägge med indirekta hänvisningar till den rumänske poeten Paul Celan och hans ner i ryggmärgen borrande dikter kring Förintelsen.

Som om det inte vore nog har Ann Edholm samtidigt smugit in den lilla målningen högt uppe i bakre koret som genom sin nålvassa, svarta och i varandra flätade kilar erinrar om Matthias Grünewalds Isenheimaltare i nuvarande franska Colmar. Här har den tyske 1500-talsmålaren målat Maria från Magdalas i omänsklig förtvivlan, knäppta händer uppsträckta mot Kristi pinade och i smärta förvridna kropp på korset. Så lyder också orden i Höga visan: Stark som döden är kärleken, lidelsen obeveklig som graven. Dess pilar är flammande eld, en ljungande låga.

Ann Edholm

Ann Edholm, född 1953, bor och arbetar i Lid, Nyköping, är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm och har senare även arbetat som professor i måleri vid samma högskola, liksom vid såväl konsthögskolan Valand i Göteborg som konsthögskolan i Umeå. Med en lång rad separatutställning i såväl Sverige som utomlands, i Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Albanien, Mexiko och Belgien. Edholm är också ledamot av Kungl. Akademien för de Fria Konsterna.

Ann Edholm är känd för sina ofta monumentalt verkande kompositioner. Med ett mångförgrenat nätverk av kulturella, religiösa och symboliska referenser kombineras de små gesternas expressiva måleri med den stora berättelsen om livet och döden.

Ann Edholm arbetar med ett minutiöst och i minsta gest klassiskt måleri med enkla geometriska former. Som tecken laddade med betydelse intar de väldiga dukarna med sin blotta närvaro upp vilket utrymme som helst. De reducerade taggiga trianglarna framträder mot det kolsvarta som stiliserade eldsflammor. Eller tvärtom: svarta grenar sträcker sig mot en blödande, rökig himmel. Ann Edholm utgår alltid från något verkligt. Oftast handlar det om mörka vändpunkter i historien. Under de senaste åren har den omedelbara källan varit fyra fotografier som en av medfångarna i smyg tog på tröskeln till en av gaskamrarna i Auschwitz, det enda kända bildbeviset ”inifrån” förintelselägret. Förutom hänvisningen till Picassos Guernica genomsyras målningarna av ett otal litterära referenser till författare och vittnen som Primo Levi, Paul Celan och Tadeusz Borowski.

Edholm är också känd för sitt textila monumentalverk Dialogos från 2013 i FN:s högkvarter i New York i salen där delegater samlas för att ta ”skarpa” beslut kring ekonomiska och sociala frågor.

Utställningen invigdes söndag 24 mars med ett samtal mellan kyrkoherde Sven Milltoft och konstnären Ann Edholm.

Ann Edholm-utställningen ”Störst av allt” genomförs med stöd av Region Stockholm.