Hedvig Eleonora församling

Detta är platsen där mötet kan ske. Mötet mellan Dig, Gud och Din medmänniska.
Kupolen är generös, portarna vidöppna, trösklarna låga. Genom dopets vatten, 
i nattvardens bröd
och vin, via språk och gestaltning vidrörs Du av kärlekens mysterium, vars ansikte är Jesus Kristus.
Så blir Du genom den heliga Anden del av en förändrande rörelse som är kyrkan mitt i världen.

Välkommen – Du är efterlängtad.

Det här händer i kyrkan:

läs mer
Läs mer
Läs mer

HEDVIG

Hedvig Eleonora församlingsblad utkommer med fyra nummer per år. Här hittar du aktuell läsning om vad som är på gång, samt intervjuer med intressanta personer som har en koppling till församlingen.

Läs senaste numret här